عملکرد لژیون مجازی
جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 12:20 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر فاطمه سادات | ( نظرات )

عملکرد لژیون دوم همسفران؛ کمک راهنما خانم رقیه

موضوع: سی دی مکمل ها


همسفر نرگس:
 تمام هستی برمبنای سه پارامترتعییرتبدیل وترخیص است‌.همه چیزدرجهان هستی درحال تغییروتبدیل شدن است. انسان هم همینطوره ازجنبنی ب مرحله ی پیری میرسه ودایم درحال تبدیل شدن است تغییرات میتونه مثبت یامنفی باشه.اگرتعییرنباشه تبدیل صورت نمیگیرد مثلا فصل بایدتغییرکنه تاتبدیل ب فصل دیگه بشه.جهان هستی درحال حرکته وسکون جایزنیست .صورپنهان انسان هنوزناشناخته وگرنه بیماریهای روانی درمان میشد.نیروهای منفی بدای ماحکم مکمل راداردوهمه چیزازانسان گرفته تاگیاه وحیوان دنبال مکمل میگردند وانسان بقادارد وروح انسان فناناپذیراست
همسفر فرشته:
سلام فرشته هستم یک همسفر درموردسی دی مکمل ها  این سی دی خیلی برام آموزنده ومفید بود مثل سی دی های گذشته جا داره همینجا تشکرکنم ازآقای مهندس بابت این آموزش ها دراین سی دی مهندس ازهستی صحبت کردن که براساس ۳پارامتربنا شده که تغییروتبدیل وترخیص هستش واینکه تمام هستی اعم ازحیوانات وگیاهان وانسانهاهمه جاری هستن وهیچ چیزراکدنیستش وتمام الگوهای طبیعت عین هم هستند واینکه عبادت به تسبیح ومهروسجاده نیست اینها به جای خودبایدقوانین الهی راهم اجراکردتا به آرامش برسیم وبرای تبدیل شدن من همسفربایدتغییرکنم هم درقسمت جسم وفیزیولژی وهم افکار واندیشه ونیستی به گفته مهندس وجودنداره نیستی به گونه ای هستی هستش بااین جمله به من داره تلنگرمیزنه که بیهوده به این دنیانیومدم بایدآموزش بگیرم وتغییرکنم ودنبال مکمل خودم باشم چه این بعدوچه درجهان بعدی وهیچ وقت ازخداگلایه نکنم که چرانیروهای منفی وشیطان راخلق کرده اینهاهستن تاماراکامل کنند
همسفر نسرین:
 هستی بر مبنای تبدیل،تغییر وترخیص هر کاری بکنیم اول باید تبدیل انجام بگیره تاتغییر صورت بگیره همه چی از طبیعت الگو میگیره تولیدات هستی همه کروی شکل هستند مثل خورشید،سیاره وحتی اکثر میوهها قبل اینکه انسان پابه حیات بذاره حیوانات عظیمی مثل دایناسورها زندگی میکردن اونها زمینهارو هموار کردن با پاهای سنگینشون برای انسانهاتا انسانها پابه حیات گذاشتن انسانها نمیتوانستند با داینا سور ها زندگی کنند چون اونها وحشتناک بودن میگه ماصور آشکار انسانهارو می بینیم میگه انسان یک قانون ما باید قانون را بدانیم صور پنهان انسان را تشخیص بدیم . انسان هیچوقت نمیمیره از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه از بعدی به بعد دیگه ای تبدیل میشن.هستی به تنهای ناقص باید مکملش پیدا بشه گفت که نیروهای منفی هم جزء مکمل هستند ما باید تبدیل کنیم ناتغییر انجام بگیره
همسفر آرزو:
 درسی دی مکمل میگه باید تغییر ابتدا صورت گیرد تا تبدیل صورت بگیرد تا تغییر نباشه تبدیل هم نخواهد بود تغییر تنها با سخن گفتن صورت نمیگیرد باید حتما در حرکت ودر عمل باشد .هستی برپایه شفع ووتر است هر کسی باید به دنبال مکمل خود باشد تا کامل شود .نیروهای بازدارنده باید باشند تا ما را به حرکت وادار کنند ولازمه ی کار هست ،چشمه یحیات در سختی ها ومشقت هاست که بدست می آید ولازمه ی تبدیل شدن اون خواسته هستش متشکرم مرسی
همسفر کبری:
سی دی مکمل، ب طور کلی تمام هستی برمبنای  سه پارامتر:۱ تغییر۲-تبدیل۳- ترخیص
درهستی هیچ چیزثابت نمی ماند ما در وادی دهم میگویم صفت گذشته درانسان صادق نیست چون انسان جاریست مثل مسافرهای ماکه موادمصرف میکردن امدن ذره ذره ان مواد راتیپرکردن و ذره ذره هم اون فیژیولوژی درست میشود،وماانسانهاباید بدانیم هیچکدام ازماهیچ موجودی
ازاین قانون مستسنانیست همه ازاین قانون تغییر،تبدیل وترخیص استفاده میکنند حال اینکه تعقییرات درجهت مثبت یامنفی میتواندباشدساکن نمیتواندباشدیعنی هیچی درحال ساکن نمیتواندباشدیعنی هرچی درساکن باشه مزمن میشه آب بایدحرکت کند اگردرحال ساکن باشداگریک برکه یاحوض آب باشدفوری ب طرف نابودی میرود وگندآب میشودتمام موجودات میایند توی آن آب تکثیرویا زادوولد میکنندو زیادمیشوندوقدرت آب را میگیرند وآب تبدیل به چیزدیگرمیشود،نمیتوانیم راکت بایستیم ماهم همینطور حال این تعقییرات درهمه چیزهست مهم ترین مسئله ای که ماداریم تبدیل شدن است که بدون تعقییرات اصلا امکان پذیرنیست.
  همسفر حدیقه:                     
این سی دی هم مثل سی های دیگر مهندس خیلی برام جالب بود تمام هستی بر مبنای تغییر و تبدیل و ترخیص در حرکت است تا چیزی چه انسان چه حیوانات چه گیاهان تا تغییر نکنن تبدیل درشون بوجود نمیاد همه ی هستی دائما در حال حرکت هستش ما فقط صور آشکار را شناختیم هیچ اطلاعاتی از صور پنهان انسان نداریم و اون چیزی را که با چشم میبینیم قبول داریم اگه روئیت نکنیم قبولش نداریم به همین دلیل در خیلی مسائل پیشرفت نکردیم و این یک قاتون هستش که باید اون را بدانیم و همه ی ما از این قانون تغییر و تبدیل و ترخیص استفاده کنیم ما همه در پی هم روان شده ایم تا مکمل را پیدا کنیم در هستی همه ی هستی در حال این هست که بگرده و مکمل خودشو به شکل های مختلف ب صور مختلف به جور های مختلف مکمل خودشو پیدا کند همه چیز در هیتی دارای هدف هستش هر موجودی که دارای شعور هست حتما یک هدفی داره و داره دنبال هدفش میره و هدف خودشو تعقیب میکنه تا به هدفش بریه و تقسیم بندی موجودات بر سر همین میزان عقل و شعور و آگاهی شون هست
همسفر اکرم:
 سی دی مکمل مثل تمام سی دی های اقای مهندس بسیار عالی و اموزنده بود اینکه تمام هستی بر اساس سه پارامتر تغییروتبدیل و ترخیص است و ما برای تبدیل شدن باید تغییرات را کم کم از خودمون شروع کنیم .نماز خواندن و قران خواندن به تنهایی کافی نیست حرف باید به مرحله عمل برسد .و اینکه ما بیهوده خلق نشدیم وبا مرگ از بین نمیریم بلکه وارد بعدهای بعدی میشویم وباید اموزش بگیریم و اموزشهارو کاربردی کنیم.در هستی هیچ چیزی تنها نیست باید مکمل داشته باشد مثل یک اقا و یک خانم مکمل هم هستند و نیروهای منفی هم مکمل هستند پس وجود شیطان هم لازم است و دنیا بر پایه اضداد افریده شده است .متشکرم
همسفر صدیقه:
مکمل ها، 
تمام هستی بر مبنای سه چیز در حرکت است تغییر،تبدیل،ترخیس،یعنی همه چیز در حال تغییر است و همه چیز ثابت نیست مثل طبیعت مثل مسافران ما که باید اخلاق ورفتارشان از قبل بهتر بشود و تمام صفت ها بر دو نوع است تغیرات فیزیولوژی و تغیرات افکار و اندیشه ،وقتی میخواهیم جسم سالم و خوبی داشته باشیم باید تغیرات سالم انجام دهیم تا تبدیل ب یک آدم سالم و اخلاق نیکو شویم.
همسفر ملیحه: 
در cd مکمل ها,هستی برمبنای تغییر ,تبدیل ,ترخیص ما وقتی به کنگره اومدیم واموزش هاوسی دی ها را گوش میکنیم باید تبدیل وتغییر هم در مابوجود بیاید وقتی قبلا غیبت وتجسس میکردیم باید ار ان دست بکشیم از کارهای ضد ارزشی دست بکشیم ,در هستی چیزی سکون ندارد همه چی درحال حرکت است وقتی همه چیز سکون داشته باشد از بین میرود مثل اگر اب داخل یه حوض بماند حرکت نداشته باشد تبدیل به گنداب میشود,اگر گوزن وبوفالو حیوانات درنده نبودن اونها میخوردن مبخوابیدن ار بین میرفتن,ما انسانها قطعا اگر حرکت نکنیم قطعا با هزار جور مشکل ار بین میرویم خدا رو شکر میکنمم کنگره درراهم باز شد تا اموزش بگیرم وبه ارامش برسم ممنون

تهیه گزارش همسفر فاطمه سادات لژیون راهنمای محترم خانم ملیحه

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
طیبه لژیون ۷ جمعه 22 فروردین 1399 11:38 ب.ظ
سلام وخسته نباشیدخدمت خانم رقیه وخواهران لژیون،،زحمت کشیدین،استفاده کردیم
همسفر فاطمه لژیون سوم چهارشنبه 6 فروردین 1399 03:54 ب.ظ
سلام و خدا قوت به خانم رقیه عزیزو رهجوهای محترمشان
همسفر لیلا شنبه 24 اسفند 1398 07:52 ق.ظ
با تشکر از خانم رقیه عزیز و اعضای لژیون،بسیار عالی
همسفرفاطمه ل7 جمعه 23 اسفند 1398 02:05 ب.ظ
سلام وخداقوت به خانم رقیه ورهجوهای فعالش.وخسته نباشیدبه خانم فاطمه
فاطمه لژیون ۴ جمعه 23 اسفند 1398 01:42 ب.ظ
باسلام وخداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم رقیه واعضای لژیون وتشکرازخانم فاطمه سادات بابت تهیه کزارش آرزوی سلامتی وموفقیت روزافزون برای همه ی عزیزان راازخداوندخواستارم
فاطمه لژیون ۴ جمعه 23 اسفند 1398 01:42 ب.ظ
باسلام وخداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم رقیه واعضای لژیون وتشکرازخانم فاطمه سادات بابت تهیه کزارش آرزوی سلامتی وموفقیت روزافزون برای همه ی عزیزان راازخداوندخواستارم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic