وبلاگ نمایندگی بهشهر همسفران این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی بهشهر بهره برداری نمایید. http://behshahrh.mihanblog.com 2020-07-12T18:10:18+01:00 text/html 2020-07-12T03:36:46+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه آموزشی مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1525 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛</font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">تخریب های شیشه و درمان آن با متد Dst</font></b></font></div><div><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#ff0000">استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم رقیه</font></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/88/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B5%DB%B0%DB%B6.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-12T02:55:21+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا گذری بر دستورجلسه: شیشه و تخریب های آن http://behshahrh.mihanblog.com/post/1526 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/payam/IMG_%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_%28500_x_375_pixel%29.jpg"></div> text/html 2020-07-11T03:19:14+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر مرضیه عملکرد لژیون مجازی (سی دی دوراهی) http://behshahrh.mihanblog.com/post/1524 <div align="center"><font size="2"><b>&nbsp;به نام قدرت مطلق</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2099/images.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>لژیون مجازی همسفران کنگره 60 نمایندگی نیما یوشیج بهشهر در روز پنج شنبه <font color="#FF0000">99/4/19</font> در فضای مجازی با استادی <font color="#009900">راهنمای محترم همسفر رقیه </font>با دستور جلسه <font color="#3366FF">سی دی دوراهی</font> در ساعت <font color="#FF0000">6 </font>بعد از ظهر آغاز به کار گردید</b></font></div><div align="center"><br><br></div></div> text/html 2020-07-08T05:18:12+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر فاطمه سادات پاسخنامه آزمون آنلاین...+ منابع آزمون هفته آینده http://behshahrh.mihanblog.com/post/1522 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/26590/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/20200422_093831.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-07T05:52:37+01:00 behshahrh.mihanblog.com فاطمه همسفر ابوذر کارگاه آموزشی خصوصی همسفران http://behshahrh.mihanblog.com/post/1520 <div style="text-align: justify;"><b><font size="2">چهارمین جلسه ازدورپانزدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با<font color="#990000">استادی همسفرخانم سمیرا </font>ونگهبانی <font color="#ff6600">همسفرخانم سمیه</font> ودبیری <font color="#ff6600">همسفرخانم فیروزه</font> بادستورجلسه<font color="#cc0000">«تعطیلات تابستانه»</font>درتاریخ99/4/16راس ساعت 16آغازبه کارنمود.</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/%DB%B4_%DB%B1%DB%B6/Resizer_15941023642870.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">سلام&nbsp; دوستان سمیراهستم یک همسفر،خداراشاکرم که دراین جایگاه قرارگرفتم وازراهنمای خوب وعزیزخودم تشکرمیکنم که برای من خیلی زحمت کشیدند واین جایگاه رابرای من قراردادند تابتوانم خدمت کنم وهمینطورازنگهبان جلسه تشکرمیکنم.</font></font></div> text/html 2020-07-04T09:21:49+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین اطلاعیه ... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1517 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#000099">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/__/1/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font color="#ff0000">*** قابل توجه همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر ***</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#3333ff">همسفران عزیز ؛ به علت شیوع مجدد بیماری کرونا و حفظ سلامت افراد ، رعایت اصول&nbsp; بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش هنگام حضور در نمایندگی الزامی می باشد.</font></b></div><div><font color="#3333ff"><b>خواهشمند است تمامی عزیزان نکات فوق الذکر را رعایت فرمایند.</b></font></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#cc0000">با تشکر از توجه شما</font></b></div><div><b><font color="#cc0000">گروه مرزبانی</font></b></div><div><br></div></div> text/html 2020-07-02T16:53:58+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه آموزشی مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1516 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛</font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">تعطیلات تابستانی</font></b></font></div><div><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#ff0000">استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم زینب</font></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/88/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5%DB%B2.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-02T10:44:35+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر فاطمه سادات اطلاعیه آزمون آنلاین.... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1515 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>آزمون آنلاین شماره 9 همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/4590/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%861.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);"><b><font color="#cc33cc">آزمون روز پنجشنبه&nbsp; مورخ 99/04/12&nbsp; راس ساعت&nbsp;</font><font color="#3366ff">17:35</font><font color="#cc33cc">&nbsp;برگزار میگردد&nbsp;</font></b></font><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#cc33cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b style=""><font color="#cc33cc" style="font-size: medium;">برای ورود به آزمون</font><font style=""><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">&nbsp;</font></font></b></font><a href="https://12345.digisurvey.net/1wzjy" target="_blank" title=""><b><font size="5" color="#cc0000">اینجا</font></b></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="3" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;کلیک کنید&nbsp;</font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#cc33cc">رمز ورود به آزمون:&nbsp; &nbsp;80050</font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><br></font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff">منابع آزمون:&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر از صفحه ی ۲۱۰ تا صفحه ی ۲۵۹ و سی دی های وادی ششم بخش ۱ و ۲</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3366ff"><b>با احترام مسئول امتحانات همسفر فاطمه سادات&nbsp;</b></font></div></div></div></div><div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><ul><li><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></li></ul></div> text/html 2020-07-02T10:13:30+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر لیلا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛تعطیلات تابستانی http://behshahrh.mihanblog.com/post/1514 <p align="justify"> <b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70);">دوره هشتاد و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه<font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">تعطیلات تابستانی </font><span style="color: rgb(70, 70, 70);">در تاریخ 99/04/11 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.</span></span></span></b></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8032.jpg" style="width: 600px; height: 450px;"></span></span></p> text/html 2020-07-02T08:34:45+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر روزیتا اطلاعیه(تعطیلات تابستانی) http://behshahrh.mihanblog.com/post/1511 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#009900">تعطیلات تابستانی امسال از صبح روز&nbsp;</font><font color="#ff0000">پنجشنبه</font><font color="#009900">&nbsp;مورخ&nbsp;</font><font color="#ff0000">16 مرداد</font><font color="#009900">&nbsp;</font><font color="#ff0000">ماه</font><font color="#009900">&nbsp;1399 آغاز می گردد و تا پایان روز&nbsp;</font><font color="#ff0000">پنجشنبه 23 مرداد</font><font color="#009900">&nbsp;ماه 99 ادامه دارد.</font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="text-align: center; font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>اطلاعیه نگهبان</b></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">احتراما، بدینوسیله به اطلاع می رساند، تعطیلات تابستانی کنگره 60 از صبح روز پنجشنبه مورخ 16 مرداد ماه 1399 آغاز می گردد و تا پایان روز پنجشنبه 23 مرداد ماه 99 ادامه دارد.لازم به توضیح است که کلیه فعالیت های ورزشی کنگره 60 در مکان های ورزشی (پارک ها) در روز جمعه مورخ 24 مرداد 99 برقرار می باشد.</font></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/54406/990410/sd4a5sd%20%28Copy%29.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><p dir="RTL" style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;در ضمن جهت یاد آوری؛ در زمان تعطیلات هیچگونه فعالیتی از قبیل تعمیرات و یا بازسازی و یا کلیه کارهای عقب افتاده نبایستی انجام پذیرد.امیداورم با یک برنامه ریزی صحیح ، بتوانیم از تعطیلات به نحو احسن استفاده کنیم.</font></p><p dir="RTL" style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">با احترام</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نگهبان کنگره 60</strong></span></span></p></div></div> text/html 2020-07-01T13:23:11+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر روزیتا رهایی همسفران سفر دوم... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1510 <div style="text-align: center;"><font color="#222222">رهایی همسفر سیما از لژیون ششم راهنما محترم خانم اکرم و رهایی همسفر لیلا از لژیون&nbsp; سون راهنما محترم&nbsp; خانم ملیحه در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ در روز چهارشنبه</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/50729/roz2/3%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-29T17:51:14+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه آموزشی خصوصی همسفران http://behshahrh.mihanblog.com/post/1509 <div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font color="#222222">سومین جلسه از دور پانزدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با </font><font color="#ff0000">استادی همسفر خانم هاجر </font></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA"><font color="#222222">و</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);"> </font><font color="#009900">نگهبانی همسفر&nbsp; خانم&nbsp;&nbsp;</font><font color="#3333ff"><font color="#009900">سمیه</font></font><font style="color: rgb(34, 34, 34);"> </font><font color="#222222">و</font> <font color="#009900">دبیری&nbsp; همسفر</font><font color="#3333ff"> </font><font color="#009900">خانم&nbsp;</font> <font color="#009900">فیروزه</font><font style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;</font><font color="#222222">با دستور&nbsp; جلسه </font><font color="#3333ff">(( </font><font style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#3333ff"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره 60 ممنوع می باشد</font></font></font></font></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3333ff"></font></font></b><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">))&nbsp;</font><font color="#222222"> در تاریخ&nbsp; 1399/04/09 راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA"><font color="#222222"><br></font></span></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/%DB%B4_%DB%B9/Resizer_15934533886530.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma, sans-serif" color="#222222"><b><br></b></font></div><div align="justify"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="FA">سلام دوستان هاجرهستم یک <a name="_GoBack" style="">همسفر</a></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><span style="mso-bidi-language:FA"></span></span></font></p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> </font><div align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-bookmark:_GoBack"></span></font></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="FA">خدا را شاکر هستم که امروز این فرصت به من داده شد تا در این روزمرگی های زندگی امروز در شعبه حضور داشته باشم و روی این صندلی ها بنشینم، تجربه به ما ثابت کرد که نشستن بر روی این صندلی ها سعادت می خواهد و نصیب هر کسی نمی شود.</span></font></p><p class="MsoNormal" align="justify" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="FA"><b>"از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به درآید"</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" style="" lang="FA">از راهنمای عزیز خودم خانم منصوره تشکر می کنم که امروز این اجازه را به بنده دادند تا در این جایگاه خدمت کنم.</span></font></p><font size="2"> </font></div> text/html 2020-06-29T17:42:06+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین گزارش تصویری ... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1508 <div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">جلسه هماهنگی راهنمایان گروه خانواده</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/69529/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/Resizer_15934524512060.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-26T07:51:12+01:00 behshahrh.mihanblog.com همسفر الهام عملکرد لژیون مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1506 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/44621/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2099/unnamed.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>لژیون مجازی همسفران کنگره 60 نمایندگی نیما یوشیج بهشهر در روز پنج شنبه <font color="#FF0000">99/4/5</font> در فضای مجازی با استادی <font color="#009900">راهنمای محترم همسفر شیوا </font>با دستور جلسه <font color="#3366FF">سی دی کشتی</font> در ساعت <font color="#FF0000">6 </font>بعد از ظهر آغاز به کار گردید</b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-06-25T12:11:05+01:00 behshahrh.mihanblog.com ملیحه همسفر حسین کارگاه آموزشی مجازی... http://behshahrh.mihanblog.com/post/1507 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مشارکت در باب دستور جلسه هفتگی؛</font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#ff0000">استاد مجازی؛ راهنمای محترم خانم شیوا</font></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/69529/88/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B5_%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B9%DB%B1%DB%B7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>